Vernieuwing van technologie, human capital en ondernemerschap


In de bouw is slagvaardigheid en adequaat ondernemerschap nodig. Stichting Pioneering stimuleert vernieuwend ondernemerschap in de bouw door innovatie in proces, product, technologie en door markt te creëren. Sociale innovatie en het versterken van human capital zijn een belangrijk onderdeel van onze innovatieaandacht. Pioneering verbindt partijen en bevordert samenwerken en vernieuwen.

‘Met Pioneering innoveert de bouw succesvoller,

betrouwbaarder, sneller en zinvoller’

De kracht van Pioneering is dat ondernemers, kennisinstellingen, overheid èn opdrachtgevers met elkaar samenwerken. De inbreng van opdrachtgevers draagt bij aan het principe van Launching Customership. Zo'n 120 bedrijven en instellingen werken actief samen in tien verschillende projectgroepen, de ''werkplaatsen" van Stichting Pioneering. De deelnemende partijen delen hun kennis in verschillende business cases en ontwikkelen samen nieuwe werkwijzen en producten.

Dit zijn de doelstellingen van Pioneering:

  • Pioneering wil met zinvolle innovaties de leefomgeving slimmer, mooier en duurzamer maken​
  • Het doel is de gebouwde omgeving revolutionair te veranderen, in samenwerking met de 4 O’s​
  • Deelnemers van Pioneering delen dezelfde passie en investeren hier in


Pioneering wil haar doelstelling bereiken door het bevorderen van de onderlinge samenwerking van bouwgerichte ondernemingen in Oost Nederland en door de samenwerking met kennisinstellingen en lokale en regionale overheden. Pioneering is actief met haar diensten en innovatieprogramma's in de volgende regio's in oost Nederland: Twente, Regio Zwolle en Gelderland. 

Toegevoegde waarde Pioneering:

  • Onafhankelijke rol Publiek-Private samenwerking​
  • Bewezen trackrecord & 10 jaar ervaring​
  • Regio-overstijgende deelname >225​
  • Landelijke verbinding en netwerk​
  • Toegang tot kennisinstellingen en studenten​
  • Ervaring met subsidie (kanalen en instanties)​
  • Creatieve sessies en FUN!