Een duurzame wijk: de koplopers uit Twekkelerveld aan het woord

Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan plannen om energie te besparen in de wijk. Na het eerste onderzoek in 2019 gaf een groep huizenbezitters aan dat er beter gekeken moet worden naar ieders individuele woonsituatie. Samen vormden ze de ‘koplopersgroep’ om de belangen van de huiseigenaren in de wijk te vertegenwoordigen. Inmiddels zijn de provincie Overijssel, gemeente Enschede, woningbouwverenigingen en huiseigenaren een tweede onderzoek gestart naar een passende oplossing.

Gratis isolatie maatregel Twekkelerverld
Twekkelerveld,Actueel

De groep koplopers bestaat uit zo’n 20 huiseigenaren uit verschillende delen van de wijk en is direct betrokken bij elke stap in het proces. De groep maakte vooral duidelijk dat de diversiteit van de verschillende woningen meegenomen moet worden in het onderzoek en de uiteindelijke plannen. Een pasklare, collectieve oplossing is bijna niet haalbaar. Hoe kijken de koplopers tegen het einde van het onderzoek aan tegen de plannen?

Niels Ferwerda

Niels Ferwerda is vastgoedmanager bij Defensie en huiseigenaar in Twekkelerveld sinds 2012. Na een eerste onderzoek naar de alternatieven voor aardgas, zoals het aansluiten op het warmtenet, waren naar mijn mening de conclusies te kort door de bocht. Niet elke woning is geschikt om op het warmtenet aan te sluiten. In die zin is het Twekkelerveld een ideale pilot wijk: de ene woning is relatief jong en al goed geïsoleerd, het andere huis is ruim 100 jaar oud en heeft bijvoorbeeld alleen enkel glas. Ook bij Defensie hebben we te maken met grote vraagstukken rondom duurzaamheid. Gezien de klimaatproblemen is het duidelijk dat we iets moeten doen. Uiteindelijk moeten we van het gas af, maar wel met de juiste alternatieve warmtetechniek. De nauwe samenwerking tussen de koplopersgroep, adviesbureau TAUW en de gemeente Enschede moet inzichtelijk maken waar de mogelijkheden en kansen liggen, zodat we de wijkbewoners een oplossing kunnen bieden waar ze helemaal achter staan.”

Jan de Leeuw

Jan de Leeuw, milieukundige, is woonachtig in ’t Zwik sinds 2000. Hij was al bezig om zijn eigen huis te isoleren en buren met elkaar te verenigen om de woningen energieneutraal te maken. “We kregen de indruk dat de gemeente vooral met woningbouwverenigingen had gepraat en niet met woningbezitters. We hebben toen een vereniging voor opgezet, waar vooral veel huiseigenaren lid van zijn: ‘t Zwik Energieneutraal. Het was logisch dat we ook lid werden van de koplopersgroep, zo houden we de lijnen kort. Ik denk dat de communicatie met de inwoners van de wijk cruciaal is bij de vervolgstappen van de plannen. Wat dat betreft zou ik wel wat meer diversiteit in de koplopersgroep willen zien, zodat alle inwoners van de wijk goed vertegenwoordigd zijn.”

Rick IJssennagger

Rick IJssennagger is ruim 23 jaar inwoner van de wijk en adviseur duurzaamheid bij een groot installatiebedrijf. Hij besloot na de eerste bewonersbijeenkomst lid te worden van de koplopersgroep. “Ik denk dat we op deze manier een constructieve bijdrage kunnen leveren, en niet alleen over het technische vraagstuk. We zijn bijvoorbeeld in gesprek met Enschede Energie. Een succesvol alternatief voor aardgas begint met het beperken van warmteverlies en gasverbruik van je woning. Samen met Enschede Energie kunnen we huiseigenaren op weg helpen bij het isoleren van hun woning en bijvoorbeeld duurzame maatregelen collectief inkopen.”

Boudewijn Timmermans

Boudewijn Timmermans is ambtenaar bij de gemeente Hengelo, huiseigenaar in de wijk sinds 1995 en lid van het Bewonersplatform Twekkelerveld. Hij is blij dat ze nu eindelijk de juiste gesprekspartners bij de gemeente Enschede hebben gevonden om duidelijk te maken wat voor huizenbezitters belangrijk is. “Van het aardgas af is een grote en ingrijpende operatie. Je komt bij mensen achter de voordeur en gaat aan de slag met hun wooncomfort. Het is van het grootste belang dat dat zorgvuldig wordt aangepakt. Zodra het technische gedeelte is afgerond, blijven we nauw betrokken bij de vervolgstappen. Ons verenigen en goede communicatie met de wijkbewoners is cruciaal in deze transitie.” Boudewijn benadrukt nogmaals het belang van isoleren: “Bij een groot aantal woningen in de wijk valt nog heel veel CO2-besparing te behalen, mits de juiste isolerende maatregelen worden toegepast. Volgens mij kunnen we het beste eerst kijken naar het minimale benodigde energielabel, en dan bekijken welke alternatieve warmtetechniek het beste bij het type woning past.”

Kritische koplopers

Het tweede onderzoek is bijna afgerond en de koplopers hebben de conceptversie van het rapport ontvangen. Voordat dit rapport openbaar wordt gemaakt voor de hele wijk krijgen de koplopers nog tijd om alles door te lezen en hun laatste feedback te geven. De koplopers zijn eensgezind over het voorlopige rapport. Jan: “We zijn kritisch, opnieuw missen we de aandacht voor de diversiteit in de wijk. Er zijn zoveel verschillende woningen in de wijk, daar heb je net zoveel verschillende oplossingen voor nodig. We willen de wijk graag een scala aan oplossingen bieden, zodat een ieder zich kan verdiepen in de beste oplossing voor zijn of haar woning.”

Jeroen Wolbrink, projectmanager van de gemeente Enschede

Jeroen gaat met de koplopers aan tafel om te werken aan een duidelijk uitvoeringsplan voor de komende jaren: “Niet iedere woning en bewoner van de wijk is gelijk, dus het is absoluut belangrijk dat we heel zorgvuldig te werk gaan. Het laatste onderzoek heeft ons nieuwe inzichten gegeven in de technische mogelijkheden voor de verschillende woningtypes in de wijk. Op basis hiervan, en in combinatie met de alternatieven voor aardgas en isolatiemogelijkheden, willen we een plan opstellen dat stapsgewijs duidelijkheid geeft. Het onderzoek biedt goede handvaten om dit plan te maken, maar uiteindelijk beslist de gemeenteraad hierover. We hopen dat we elke huiseigenaar straks een passende handreiking voor de verduurzaming van hun woning kunnen bieden. Zo werken we samen aan een duurzaam Twekkelerveld.”


Meer over aardgasvrij Twekkelerveld