Energieloket EnschedePrivacy- en cookieverklaring

Jouw privacy is voor EnergieLoket Enschede van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

Jouw gegevens zijn veilig bij ons. We gaan vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens en nemen maatregelen om te voorkomen dat jouw persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij EnergieLoket Enschede allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen en hoe we deze informatie beschermen.

Als je na het lezen van deze verklaring nog vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, stuur dan een e-mail naar het Energieloket Enschede  op het e-mailadres info@energieloket-enschede.nl. De contactgegevens van het Energieloket staan onderaan deze privacyverklaring.

Jouw account / Mijn EnergieLoket
Bij bepaalde onderdelen van EnergieLoket Enschede moet je je eerst registreren. Je moet dan informatie over jezelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij een account, waarop je kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen wachtwoord.
Hiervoor gebruiken wij jouw:

Persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • E-mailadres
 • Gebruikersnaam
 • Telefoonnummer

Overige informatie:

 • Drempelsalaris (of je meer of minder dan 150% van het sociaal minimum verdient)
 • Woningtype
 • Huiseigenaar/huurder
 • Eventuele informatie die je aanvullend aan ons doorgeeft

Dit doen wij op basis van jouw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot je het account opheft. Wij bewaren deze informatie, zodat je ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen bij EnergieLoket Enschede en zodat we je makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is. Je kunt via jouw account informatie aanpassen wanneer je dat wilt.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen. Daarvoor geeft u toestemming bij het aanmaken van een account.

We delen gegevens met de volgende partijen, welke deze gebruiken voor het opvolgen van service gerelateerde acties, namelijk deze entiteiten in staat stellen contact met jou op te nemen zodat energiebesparende advieswerkzaamheden en/of fysieke werkzaamheden voor de verduurzaming van jouw woning kunnen worden uitgevoerd:

 • Stichting Alifa
 • Aangesloten woningcorporaties (De Woonplaats, Ons Huis, De Veste, SJHT en Domijn)
 • Duurzaam Bouwloket
 • Incluzio Uitvoering Oost

 

Afhandelen bestelling
Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Stichting Alifa is onze distributiepartner. Door in te stemmen met deze privacyverklaring geef je toestemming om jouw persoonsgegevens aan hen geven om de  energiebesparende advieswerkzaamheden en/of fysieke werkzaamheden voor de verduurzaming van jouw woning uit te voeren. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • NAW-gegevens
 • e-mailadres

Deze gegevenszijn nodig vanwege het contract dat zij met je sluiten. Wij bewaren deze informatie tot één jaar nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

Voor het afhandelen van de bestellingen werken wij samen met:

 • Stichting Alifa
 • Aangesloten woningcorporaties (De Woonplaats, Ons Huis, De Veste, SJHT en Domijn)
 • Duurzaam Bouwloket
 • Incluzio Uitvoering Oost

 

Contactformulier / chat
Met het contactformulier/chat kun je ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij jouw:

 • NAW-gegevens
 • e-mailadres
 • eventuele informatie die je aanvullend aan ons doorgeeft

Dit doen wij op basis van jouw toestemming, die je geeft door het achterlaten van je gegevens. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat je tevreden bent met onze reactie.

Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die jouw hierboven genoemde persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.

We delen gegevens met één of meerdere van de volgende partijen, welke deze gebruiken voor het uitvoeren van de advieswerkzaamheden en/of fysieke werkzaamheden ter zake de verduurzaming van jouw woning:

 • Stichting Alifa
 • Aangesloten woningcorporaties (De Woonplaats, Ons Huis, De Veste, SJHT en Domijn)
 • Duurzaam Bouwloket
 • Incluzio Uitvoering Oost

 

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij jouw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). 

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van EnergieLoket Enschede. In de website van EnergieLoket Enschede zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens. 

Cookies
EnergieLoket Enschede gebruikt alleen functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens jouw bezoek aan onze website op jouw apparaat wordt geplaatst. Een cookie slaat informatie op over de manier u onze website gebruikt. Cookies geven ons waardevolle informatie zodat wij onze website goed kunnen laten werken en continu verbeteren.

 

Functionele cookies

Deze cookies zijn nodig om:

 • De website te laten functioneren
 • Instellingen of voorkeuren vast te houden. Bijvoorbeeld om een online -formulier in te vullen. Als hier geen cookies worden gebruikt, zou u voor elke stap in het formulier opnieuw moeten inloggen

Daarom staan de functionele cookies standaard aan. Het is niet mogelijk om deze cookies uit te schakelen.

Op onze site vindt u de volgende functionele cookies:

Naam cookie:

Geplaatst door:

Bewaartermijn:

Doel:

Functional

Energieloket Enschede

30 dagen

Bijhouden of de gebruiker cookies heeft geaccepteerd.

_ga_MDQK1WT9L7

Google

400 dagen

Informatie over de site zodat Google de verzamelde data aan onze site kan koppelen.

_ga

Google

400 dagen

Een uniek ID dat bijhoudt welke gebruiker de website bezoekt. Hiermee kan Google onderscheid maken tussen nieuwe en terugkerende gebruikers.

ARRAffinity

Energieloket Enschede

Sessie

Koppelt de sessie van de gebruiker aan onze juiste server. Zodat gebruikers op elk verzoek ingelogd blijven

ARRAffinitySameSite

Energieloket Enschede

Sessie

Koppelt de sessie van de gebruiker aan onze juiste server. Zodat gebruikers op elk verzoek ingelogd blijven

 

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om jouw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer jouw persoonsgegevens invoert
 • Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer EnergieLoket Enschede wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven.

Jouw rechten
Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen via het e-mailadres info@energieloket-enschede.nl

Je hebt de volgende rechten:

 • Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
 • Het laten corrigeren van fouten;
 • Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
 • Intrekken van toestemming;
 • Een bepaalde verwerking beperken;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. Een van de hiervoor genoemde verzoeken kunnen worden gedaan op het e-mailadres info@energieloket-enschede.nl. Wij sturen dan een beveiligde link sturen waarmee je jouw identiteitsbewijs veilig kunt uploaden.

Wij zullen in principe binnen een maand aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd met 2 maanden om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Datalekken
Wanneer een onbevoegde toegang krijgt tot iemands persoonsgegevens, noemen we dat een datalek. Bijvoorbeeld wanneer hackers - ondanks onze beschermingsmaatregelen - toegang hebben tot de systemen van het EnergieLoket of een partner. Hierdoor hebben de hackers ook toegang tot persoonsgegevens. Gelukkig komt dit niet vaak voor.

Als er een datalek is, dan nemen wij of onze partners zo snel mogelijk maatregelen om het datalek te dichten en hiermee eventuele schade te voorkomen. Soms is er sprake van een grote inbreuk op de bescherming van jouw persoonsgegevens, waardoor u schade kunt lijden. In dat geval nemen wij contact met u op. En dan melden wij het datalek ook bij de landelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Als u zelf een datalek ontdekt
Het is mogelijk dat u zelf een datalek ontdekt. Dit horen wij graag van u. U kunt dan een melding doen van een datalek via het e-mailadres info@energieloket-enschede.nl. Deze meldingen helpen ons om onze processen te verbeteren. Ook andere onregelmatigheden over privacy kunt u melden.

Klacht indienen
Als je een klacht in wil dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens kan je een e-mail sturen naar info@energieloket-enschede.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met je. Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
EnergieLoket Enschede
Hengelosestraat 51
7514 AD Enschede
E-mailadres: info@energieloket-enschede.nl
KvK nummer: 0821519