Energieloket EnschedeAlgemene voorwaarden

Door het gebruik van onze website ga je akkoord met de privacyverklaring. Wanneer je een bestelling plaatst dan ga je akkoord met de actievoorwaarden en algemene voorwaarden die gelden bij het selecteren, ophalen en gebruik maken van de gratis producten in de Bespaarshop van Energieloket Enschede. 

De actievoorwaarden en algemene voorwaarden zijn:

  1. Door het selecteren en reserveren van gratis producten in de Bespaarshop van Energieloket Enschede ga je akkoord met de actievoorwaarden. De actie is geldig van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021.
  2. Je kunt gratis producten cadeau krijgen tot een maximum van 33 punten (op=op).
  3. De genoemde punten per product staan vast en kunnen niet aangepast worden, ook niet als een product ergens anders met een andere winkelwaarde ingekocht kan worden.
  4. De geleverde producten krijg je cadeau en zijn niet inwisselbaar voor contant geld of andere producten.
  5. Wanneer de producten op zijn dan kun je geen gratis producten meer selecteren en ontvangen. Ook niet wanneer je nog alle punten of een deel van de punten over hebt.
  6. Energieloket Enschede baseert de besparing per product op gemiddeld gebruik in Nederland. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de benoemde gemiddelde besparing.
  7. Energieloket Enschede geeft geen garantie op de gratis producten en eventuele schade die direct of indirect veroorzaakt is door de producten.
  8. Bij de uitgifte hanteert Energieloket Enschede de richtlijnen van het RIVM, bij het afhalen conformeer je je aan deze richtlijnen. Denk hierbij aan; mondkapjesplicht, 1,5 meter. Bij het niet naleven van de gestelde richtlijnen kun je verzocht worden het terrein te verlaten.