Uitkering Energietoeslag 2023 in Enschede.

Nagenoeg geheel automatische uitbetaling.

 

De kosten voor energie en levensonderhoud zijn de afgelopen jaren flink gestegen. Het Rijk heeft besloten om huishoudens met een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm te ondersteunen met een energietoeslag. Voor 2023 is er begin oktober een nieuwe wet in werking getreden, de Wet Energietoeslag 2023. De uitbetaling van de energietoeslag ligt bij gemeenten. Enschede zal in oktober starten met het uitbetalen van de eerste uitkeringen. De energietoeslag voor 2023 in Enschede is vastgesteld op € 900,- euro. 

 

Automatische uitbetaling een grote groep rechthebbenden 

Inwoners die al bekend zijn bij de gemeente, bijvoorbeeld door een uitkering, bijzondere bijstand of individuele inkomenstoeslag ontvangen als eerste de energietoeslag automatisch. Daarna is de groep die eerder energietoeslag ontving met een inkomen uit andere bron aan de beurt. Na een check op inkomen ontvangt ook deze groep inwoners automatisch de energietoeslag van € 900,-. Alle betrokken inwoners worden met een persoonlijke brief geïnformeerd. Deze groepen samen maken ca. 97% uit van de totale doelgroep van inwoners die recht heeft op de toeslag. 

 

Nieuwe aanvragen later mogelijk 

Wanneer de automatische uitkeringen verwerkt zijn gaat de mogelijkheid om nieuwe aanvragen te doen weer open. De exacte datum daarvoor is nog niet bekend. “We voeren de uitbetaling en het opnieuw openstellen van de energietoeslag 2023 wederom uit met de hoogst mogelijke snelheid en zorgvuldigheid. Het is echter weer een extra taak die niet primair bij gemeente zou moeten liggen. Desalniettemin werken we er hard aan om alle toeslagen zo snel mogelijk bij de mensen in de stad te krijgen. Het streven is om dit voor het einde van het jaar af te ronden.” zegt wethouder Kampman hierover. 

 

Meer informatie en voorwaarden

De laatste informatie over de regeling, de voorwaarden en aanvragen kan via: enschede.nl/energietoeslag