Energieloket EnschedeAlgemene voorwaarden FIXbrigade

Privacybeleid FIXbrigade Energieloket Enschede

Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We doen ons uiterste best om zo transparant mogelijk te zijn over waarom we bepaalde gegevens van je vragen en wat wij daarmee doen. Wanneer enkele onderwerpen niet helemaal duidelijk zijn, dan kun je contact met ons opnemen voor meer informatie. Deze privacyverklaring is van toepassing op FIXbrigade Energieloket Enschede. Heb je vragen? Stuur een e-mail naar fixbrigade@energieloket-enschede.nl

Welke gegevens?

Welke gegevens verzamelen we en wat doen we ermee?

 • Een beperkt aantal gegevens wordt verstrekt aan de overheid. Voor ons project geven we informatie over je straatnaam, huisnummer en welke maatregelen zijn genomen.
 • Je contactgegevens bewaren wij alleen en zijn bedoeld om een afspraak te maken. Deze gegevens bewaren we een jaar om nog een vervolgafspraak te kunnen maken voor extra maatregelen.
 • Alleen de gegevens ‘adres’ en ‘woonplaats’ verstrekken we aan de Gemeente Enschede en zij verstrekken die gegevens aan het Rijk. De naam en het e-mailadres gebruiken wij zelf om contact met jou te houden en je op passende wijze te helpen.
 • Jouw gegevens worden nooit aan derde partijen verstrekt, tenzij dat vermeld staat en je daar toestemming voor hebt gegeven. Voorbeelden hiervan zijn:
 1. Deelname aan collectieve inkoopacties (de gegevens worden dan doorgegeven aan de uitvoerende partij, zodat zij contact met jou kunnen opnemen voor een offerte).
 2. Deelname aan activiteiten op jouw verzoek waarvoor je materialen krijgt toegestuurd (bijvoorbeeld een cadeautje of artikelen die je hebt besteld met de door ons verstrekte kortingscode. De bedrijven die deze artikelen versturen, krijgen jouw adres dan voor verzending van deze artikelen).

We handelen volgens de richtlijnen van de AVG.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door FIXbrigade Enschede. Ook heb je het recht om bij ons een verzoek in te dienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde, organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar fixbrigade@energieloket-enschede.nl. Hierbij moeten we wel opmerken dat het recht tot verwijdering niet mogelijk is als er een doel is voor de gegevensverwerking. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je een overeenkomst met ons bent aangegaan.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Je hebt de mogelijkheid om hierover een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

FIXbrigade Energieloket Enschede verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het opnemen van contact per e-mail of telefoon om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het aanbieden van passende producten en diensten.

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens op grond van overeenkomsten, namelijk voor de levering van onze diensten.

Welke persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over jou of die we in verband kunnen brengen met jou. Je deelt persoonsgegevens met ons als je klant bij ons bent of contact met ons hebt. Hierbij kun je denken aan je voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres, adres en woonplaats. Deze persoonsgegevens zijn essentieel om contact met jou te kunnen opnemen en te kunnen onderhouden. We verzamelen de volgende gegevens:

 • Naam
 • Adres
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Ik woon in een particuliere huurwoning
 • Ik ben huurder van een woningcorporatie
 • Ik heb een koopwoning

Overige gegevens

Naast persoonsgegevens verwerken wij soms ook gegevens over jouw woning:

 • Woningtype (bouwjaar, energielabel, foto’s)
 • Verbruiksgegevens (gas en elektra). Verbruiksgegevens verwerken we alleen als die door de bewoner aan ons zijn verstrekt.

Bovenstaande gegevens verwerken wij om een zo goed mogelijk advies te kunnen uitbrengen. Het kan zijn dat wij telefonisch op dit advies ingaan maar dit kan ook plaatsvinden tijdens een adviesgesprek.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Deze website maakt geen gebruik van cookies om bezoekersgegevens bij te houden. Wel worden er cookies gebruikt voor een goede werking van de website, deze zijn niet herleidbaar naar een persoon of locatie.

Vragen? Hiervoor kan je terecht bij onze privacy-contactpersoon via e-mail: fixbrigade@energieloket-enschede.nl